با اهل بیت

تصویری از سید رضا در حال قرائت قرآن‌کریم

سیدرضا و اهل‌بیت علیه‌السلام

پدر شهید پورموسوی چشمانش کم سو شده بود و دوست داشت در ماه رمضان به قرائت قرآن بپردازد. سید رضا این نوار را جهت استفاده پدرشان خوانده بود و بدین طریق، پدر ایشان نوار را گوش میداد و به خط قرآن نگاه می‌کرد و قرائت قرآن می نمود. پدر شهید، هم در زمان حیات شهید و هم بعد از شهادت ایشان، البته بعد از شهادتش با قداست بیشتری این کار را انجام می‌دادند. خداوند روح هردوی ایشان را با ائمه معصومین علیه السلام محشور و بر درجاتشان بیفزاید.

اخبار و رویدادها