زلال

حوزه مشاوره فرهنگی با نگاه اعتقادی و اخلاقی برای پاسخگویی به شبهات و سوالات و نیز حل مسائل و معضلات اجتماعی تاسیس گردیده است.
فرهنگ عمومی چون هوا ممکن است آلوده شود و زمان آلودگی ، فراگیر شده ، تمامی طبقات جامعه را تحت تاثیر خویش قرار می دهد.
باید با مراجعه به وحی و مفسرین آن ، راه نجات بشریت را در عصر حاضر بیابیم و آن را بدرستی عرضه نماییم.
پرسش ها نشانه های خوبی برای آسیب های اعتقادی در جامعه می باشد که کارشناسان را موظف می سازد تا با تمام توان برای پاسخگویی آماده شوند.
همچنین وجود بزه های اجتماعی علائم خطری هستند که باید بموقع آن را جدی گرفت و با پژوهش های کاربردی و بصورت میدانی و کار آزمایشگاهی به حل سریع مساله اقدام نمود تا از بروز معضل و بحران جلوگیری شود.
حاصل تلاش پژوهشگران باید در اختیار افرادی قرار گیرد که برای مشاوره فرهنگی تربیت شده اند.
پایگاه اطلاع رسانی «زلال» تابلوی جهانی «حوزه مشاوره فرهنگی» است.
باید بکوشیم با همت مضاعف و کار مضاعف خود را برای ورود به عرصه جدیدی از خدمت و جهاد فرهنگی آماده سازیم.
بی شک نظر کاربران محترم در برطرف ساختن اشکالات و عیوب و پیشرفت برنامه های در حال اجرا موثر و مفید خواهدبود.

محتوای تغذیه